Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid

Vakanties met gezondheidsgaranties.


Om de lage epidemiologische incidentie op de Balearen te behouden en de duurzaamheid van de toeristische activiteit te garanderen, eist de regering van de Balearen, om toegang en verblijf in toeristische etablissementen mogelijk te maken, dat aan een van deze alternatieven wordt voldaan.Negatief resultaat van PDIA, uitgevoerd binnen een periode van maximaal 72 uur.
In de voorafgaande 8 maanden het volledige vaccinatieschema hebben ontvangen, voorzien van een officieel document waarin wordt vermeld: het ontvangen vaccin, het aantal doses en de datum van toediening.
Meer dan 15 dagen van tevoren en in de 4 maanden voor de reis een dosis hebben gekregen, vergezeld van een officieel document waarin staat: het ontvangen vaccin en de datum van toediening.
U moet de mobiele RADAR COVID-waarschuwingsapplicatie voor infecties downloaden en actief houden tijdens uw verblijf op de eilanden, alsmede gedurende de 15 dagen onmiddellijk na uw terugkeer naar uw plaats van herkomst.
Deze toeristische accommodatie zal de toegang ontzeggen aan eenieder die niet aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet.


In overeenstemming met de door de Spaanse regering vastgestelde voorschriften hebben wij onze gids "Gezondheid en veiligheid" opgesteld en ten uitvoer gelegd, waarin de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betreffende de preventie van de verspreiding van COVID-19 zijn opgenomen.


Hieronder volgen de maatregelen die wij hebben genomen om de hoogste standaard van gezondheidsveiligheid in onze vestiging te handhaven.