1 Hotel Sant Jordi Mallorca, Playa de Palma. | Rättslig information |

COOKIES !!! Genom att använda vår webbplats godkänner du användandet av cookies i enlighet med vår cookiepolicy .
Om du vill veta mer om hur du använder cookies besök www.hotelsantjordi.net/cookies.php

Rättslig information Hotel Sant Jordi

1. INTRODUKTION

Detta dokument syftar till att fastställa och reglera användningen av webbsidor www.hotelsantjordi.net (hädanefter "webbplatsen"), vilket innebär att alla webbsidor och innehåll som ägs av Hotel Sant Jordi Palma SL som nås via www.hotelsantjordi.net domän och dess underdomäner. Genom denna webbplats, Hotel Sant Jordi Palma S. L. (hädanefter "Hotell Sant Jordi") syftar till att ge information till sina kunder och potentiella kunder, hantera bokning av rum och någon annan tjänst vid den tidpunkten anses lämpliga för en väl uppnå sina syften. Användning av denna webbplats samt de tjänster som den tillhandahåller till användaren, förutsätter och oreserverad acceptans av alla och var och en av villkoren i denna juridiska information (nedan "Allmänna villkor"), så att användaren bör vara medveten om vikten av att läsa varje gång du besöker webbplatsen. Genom att besöka denna webbsida innebär kunskap och acceptans av följande villkor så Hotell Sant Jordi rekommenderar användare att skriva ut eller ladda ner och läsa varje gång du använder den här webbplatsen.

2. ALLMÄN INFORMATION

Enligt lag 34/2002 av den 11 juli, heter Services informationssamhället och elektronisk handel, informerar vi dig att webbplatsen du besöker www.hotelsantjordi.net ligger under domänen tillhör Hotel Sant Jordi Palma SL vars detaljer är som följer:

Företagsnamn:Hotel Sant Jordi Palma S.L.

Adress: Grua 5

Playa de Palma

España

Telefon:971 26 23 71

Fax:971 26 95 67

e-post:info@hotelsantjordi.net

Registry Detaljer:Registro Mercantil de Baleares

CIF:B - 07612005

3. ANVÄNDNING AV WEB

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att använda denna webbplats och de tjänster som finns däri, på det sätt och i vilken form är etablerad. Användare får inte använda webben och dess tjänster till olaglig och / eller i strid med de ändamål som anges i dessa villkor, som kan vara till skada för de rättigheter och / eller andras intressen eller på något sätt skada eller inte fungerar eller tjänster det ger eller kan erbjuda i framtiden

4. SITE SCOPE. ANVÄNDAR ANSVAR.

Det ingår i webbplatsen www.hotelsantjordi.net. Tillgång till denna webbplats är ensam ansvarig för användarna. De risker som härrör från användningen av webben genom att användaren skall vara den enda och exklusiva ansvar. Hotell Sant Jordi inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå utelämnanden, avbrott, datorvirus, telefon haverier eller frånkopplingar i operativa funktion detta elektroniska system som orsakas av orsaker utanför Hotel Sant Jordi, förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakas av brister eller överbelastning i den centrala dataprocessorn telefonlinjer, Internet systemet eller andra elektroniska system, och inte heller för eventuella skador som kan orsakas av tredje part genom olagligt off kontroll Hotell Sant Jordi. Även Hotell Sant Jordi frånsäger sig ansvar för förlust eller skada som du kan lida till följd av fel, fel eller brister i informationen från Hotell Sant Jordi tillhandahålls från externa källor.

5. UPPDATERING OCH ÄNDRING AV INFORMATION

Informationen som visas på denna webbplats är korrekt vid tidpunkten för den senaste uppdateringen. Hotell Sant Jordi förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort information på denna webbplats, och kan begränsa eller neka åtkomst. Hotell Sant Jordi rätten att när som helst, ändringar utan föregående meddelande.

6. IMMATERIALRÄTT

Hotel Sant Jordi Palma SL ägare och ägaren av denna webbplats, är det också alla rättigheter av immateriella rättigheter som finns eller kan finnas på konstruktionen, inklusive bilder och innehåll organisation.

Reproduktion, distribution och / eller offentlig partiell eller total kommunikation, på något sätt utan skriftligt tillstånd från denna affärsenhet är förbjuden.

Innan någon tolkning av denna text kommer att hänvisa till texten på spanska,

Den enda text som är rättsligt giltigt.

Följ oss på dessa sociala nätverk