-->

Cookies!!! Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar de volgende website: Cookiesbeleid


Hotel Sant Jordi. Juridische opmerking.

Op grond van Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat u een bezoek aan de website onder het domein www.hotelsantjordi.net behoort tot Hotel Sant Jordi Palma S.L., waarvan de details zijn het volgende:

 • Bedrijfsnaam: Hotel Sant Jordi Palma S.L.
 • CIF: B07612005
 • Registratie gegevens: Registro Mercantil de ________. Fecha _______. Hoja ___. Tomo __. Folio ___.
 • Adres: Calle Grua # 5, Can Pastilla 07610.
  Mallorca. España.
 • Telefoon: +34 971 26 23 71

Hotel Sant Jordi Palma S.L. informeert de gebruikers van de internetpagina's van Hotel Sant Jordi Mallorca voorwaarden voor de toegang en het gebruik daarvan.

1.- De toegang tot en het gebruik van de website van Hotel Sant Jordi Mallorca is onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Het gebruik van alle webpagina's Hotel Sant Jordi Mallorca houdt de volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht zijn in elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het. Hotel Sant Jordi Mallorca behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden.

2.- Intellectuele Eigendom.

De inhoud van de webpagina's van Hotel Sant Jordi Mallorca zijn onderworpen aan de regels inzake intellectuele eigendom en / of Industrial. De rechten op de inhoud zijn in handen van Hotel Sant Jordi Mallorca of derden in voorkomend geval. De gebruiker kan alleen bekijken en een privé-kopie van de inhoud te verkrijgen op voorwaarde dat die het kopiëren is uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik in acht genomen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is verboden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor gebruik en inhoud.

U mag op geen enkele wijze aan te passen of de identificatiegegevens die bestaan in het geval van rechten Hotel Sant Jordi Mallorca of derden verwijderen. Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud via de middelen of procedures die voor dit doel beschikbaar op de website van Hotel Sant Jordi Mallorca hebben gemaakt of gebruikt op het internet voor dat doel, mits zij geen schending van intellectuele eigendomsrechten te betrekken / Industrial of enige schade aan de website van Hotel Sant Jordi Mallorca en / of informatie of diensten die worden aangeboden.

De gebruiker is verplicht om de diensten en informatie op de website van Hotel Sant Jordi Mallorca gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, moraal, goede gewoonten en de openbare orde en maken juist en rechtmatig gebruik van de diensten niet langer de volgende activiteiten uit te voeren:

 • a) te verspreiden inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch, rechtvaardigen terrorisme of tegen de mensenrechten.
 • b) het uitvoeren handelt in strijd met de rechten van intellectuele eigendom en / of Industrial,
 • c) schade veroorzaken aan computersystemen Hotel Sant Jordi Mallorca , haar leveranciers of derde partijen en / of in te voeren of te verspreiden computer virussen, malware of andere systemen die schade kunnen toebrengen aan de computer systemen,
 • d) zendt publiciteit of ongevraagde e-mails of geautoriseerd.

4.- Afstand en beperkingen van verantwoordelijkheid.

Hotel Sant Jordi Mallorca niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website Hotel Sant Jordi Mallorca , of content die door anderen.

Hotel Sant Jordi Mallorca is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de website van Hotel Sant Jordi Mallorca of het gebruik van informatie of toepassingen daarin opgenomen.

Hotel Sant Jordi Mallorca niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten, vervat in haar website is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verband met het gebruik van de inhoud van haar website.

Hotel Sant Jordi Mallorca niet garanderen dat de inhoud van haar website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van Hotel Sant Jordi Mallorca illegaal in andere landen dan Spanje, de toegang tot hen en het gebruik ervan door gebruikers landen worden beschouwd, is verboden, en als dit het zich voordoet, zal het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke nationale wetten.

Het gebruik gemaakt van de informatie en inhoud die op de website van Hotel Sant Jordi Mallorca en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "links" dat op de pagina Hotel Sant Jordi Mallorca verschijnen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van degenen die deze handelingen uit te voeren, niet zijnde Hotel Sant Jordi Mallorca enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- Hotel Sant Jordi Mallorca reserves, zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht op toegang tot de website tijdelijk op te schorten en om veranderingen die het nodig acht om de website te maken, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of locatie hetzelfde en de voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de website Hotel Sant Jordi Mallorca .

Alle ontvangen via deze website informatie wordt beschouwd als overgebracht naar Hotel Sant Jordi Mallorca L om niet.

E-mail is niet geldig voor de doeleinden van de vorderingen worden beschouwd. Deze moeten aan de afdeling Juridische Raad van Hotel Sant Jordi Mallorca , gelegen Calle Grua # 5, Can Pastilla 07610.
Mallorca. España.
worden gestuurd. Spanje, dat wordt vermeld in alle gevallen de te volgen procedure.

Alle zaken die betrekking hebben op de website van Hotel Sant Jordi Mallorca worden beheerst door de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van privilege die van toepassing kunnen zijn.